Writing Transitional Justice: A Conversation with Antjie Krog

Writing Transitional Justice: A Conversation with Antjie Krog


When: Wednesday 20 October 2021, 5.00 p.m. – 6.30 p.m.

Where: Studio Les Ballets C de la B (S3), Bijlokekaai 1, 9000 Gent (https://bijlokesite.gent.be/; building no. 7)

Register for in-person attendance or online participation (via Zoom): https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/transitionaljusticeantjiekrog

Can literature contribute to justice? This question lies at the heart of the increased attention to literary texts in transitional justice processes. Poetic language does not necessarily embellish the world; it also enables us to see what is hidden, and to better grasp experiences of harm and injustice. Likewise, stories allow us to make sense of the world and to foreground demands for human rights and dignity.

Antjie Krog’s oeuvre has played a seminal role in shaping our understanding of the relationship between literature and justice. Best known internationally for Country of My Skull (1998), one of the most influential works of literary non-fiction on the South African Truth and Reconciliation Commission, Krog is the acclaimed author of numerous poetry collections in Afrikaans as well as several prose works in English that explore the legacies of apartheid and the struggle to create a more humane society.

In this conversation with Brigitte Herremans, she will discuss issues of trauma and memory, the aesthetics and ethics of witnessing, the power of testimony, and the value of the arts in transitional justice endeavours.

The event will be held in English. All are welcome. Admission is free, but registration is required. For more information, please contact Brigitte Herremans.

Organized by the Cultural Memory Studies Initiative, the Justice Visions project, the UGent Human Rights Research Network, and the Faculty of Law and Criminology as part of the UGent Writer in Residence programme. 


Literatuur en overgangsrecht: Een gesprek met Antjie Krog

Wanneer: woensdag 20 oktober 2021, 17.00 u. – 18.30 u.

Waar: Studio Les Ballets C de la B (S3), Bijlokekaai 1, 9000 Gent (https://bijlokesite.gent.be/; gebouw 7)

Inschrijven voor fysieke of online deelname (via Zoom): https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/transitionaljusticeantjiekrog

Kan literatuur bijdragen aan rechtvaardigheid? Deze vraag staat centraal in de groeiende aandacht voor literatuur in processen van transitional justice of overgangsrecht. Poëtische taal maakt de wereld niet noodzakelijk mooier; ze stelt ons ook in staat om wat verborgen is te zien, en om leed en onrecht beter te duiden. Verhalen laten ons toe de wereld te begrijpen en de roep om respect voor mensenrechten en menselijke waardigheid kracht bij te zetten.

Het oeuvre van Antjie Krog is bepalend geweest voor ons denken over de relatie tussen literatuur en rechtvaardigheid. Krog is de veelgeprezen auteur van tal van poëziebundels in het Afrikaans alsook enkele prozawerken in het Engels die handelen over de erfenis van de apartheid en de strijd voor een ​​meer humane samenleving. Ze is internationaal vooral bekend van Country of My Skull (1998), in het Nederlands vertaald als De kleur van je hart, een van de meest invloedrijke literaire non-fictiewerken over de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie.

In dit gesprek met Brigitte Herremans gaat Krog in op kwesties als trauma en herinnering, de esthetiek en ethiek van het getuigen, de kracht van getuigenissen en de rol van kunst in het streven naar transitional justice.

De voertaal is het Engels. Iedereen is welkom. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Herremans.

Georganiseerd door het Cultural Memory Studies Initiative, het Justice Visions project, het  UGent Human Rights Research Network en de Faculteit Recht en Criminologie in het kader van het UGent Writer in Residence programma.

Photo credit: Antonia Steyn